Waarom een leefbaar loon of inkomen?

Bij Fairfood maken we ons grote zorgen om de groeiende armoede achter ons eten. Met platforms zoals ALIGN en het Living Wage Lab werken we aan een werkelijkheid waarin boeren en werknemers niet alleen een minimum inkomen verdienen, maar een leefbaar loon of inkomen. Op deze pagina lees je waarom dat nodig is.

Wat is een leefbaar loon en inkomen?

Hoewel de agri-sector goed is voor maar liefst een derde van het mondiale BBP, leven miljoenen mensen die in die sector werken onder de armoedegrens. Daarvoor zijn helaas tal van redenen, maar een belangrijke is dat de minimum lonen die wereldwijd gehanteerd worden vaak niet genoeg zijn voor een beetje behoorlijke levensstandaard. Daardoor is er een behoefte ontstaan aan een ‘vergoeding voor een standaard werkweek die voor een werknemer op een bepaalde locatie voldoende is om zich een dergelijke levenstandaard voor zichzelf en zijn/haar familie te kunnen veroorloven’, ook wel een leefbaar loon genoemd.

Simpel gezegd kan een werknemer met zo’n loon een bescheiden, maar goede levensstandaard aanhouden. Onder een goede levensstandaard verstaan we dan een gevulde koelkast, genoeg water, een dak boven het hoofd, een beetje behoorlijke opleiding, toegang tot gezondheidszorg, vervoermogelijkheden, kleding en een appeltje voor de dorst voor onvoorziene omstandigheden. Niet meer dan logisch, toch?

Waar een leefbaar loon iets zegt over mensen in loondienst, denk aan fabrieksmedewerkers, zien we in de voedselsector ook veel zelfstandigen. Boeren bijvoorbeeld, of seizoensarbeiders. Dan heb je het dus niet langer over een loon, maar over een inkomen, en dat ligt over het algemeen iets lastiger. Voor die mensen werd het concept van een ‘leefbaar inkomen’ ontwikkeld, dat ook wel wordt gedefinieerd als ‘het netto jaarlijkse inkomen dat voor een huishouden op een bepaalde plek nodig is om voor alle leden van dat huishouden een behoorlijke levensstandaard te kunnen betalen’. Een leefbaar inkomen gaat in die zin over dezelfde levensstandaard als waar het leefbare loon het over heeft, maar dan vertaald naar zelfstandigen.

Werken aan een leefbaar loon en inkomen

ALIGN

ALIGN helpt agrifood-bedrijven op weg als zij zichzelf eenmaal de ambitie hebben gesteld om in hun toeleveringsketens leefbare lonen en inkomens te verwezenlijken. Het voornaamste doel van dit platform: het complexe onderwerp begrijpelijk maken en handvatten bieden voor de verschillende stappen die gezet moeten worden. Denk aan beschikbare tools, onderzoek en potentiële partners.

Picture of Asian farmer using sickle to harvest in farmland.

Internationale conferentie

In 2019 was Rotterdam het decor voor de allereerste internationale conferentie over leefbaar loon en inkomen ooit – The Only Way Is Up! Samen met zes andere organisaties creëerde Fairfood een plek waar kennis, ervaringen, tegenslagen en jubelmomenten gedeeld konden worden.

Living Wage Lab

In het Living Wage Lab zoeken stakeholders uit de agrifood-sector samen naar oplossingen voor het betalen van een leefbaar loon in hun toeleveringsketens. Dat is iets dat een bedrijf niet alleen kan bereiken. Het Living Wage Lab brengt daarom iedereen samen: de overheid, vakbonden, de productietak, retailers, NGO’s, certificeerders en onderzoekers. Samen werken we aan oplossingen.

De beste blogs over een leefbaar loon en inkomen

Lees meer blogs

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.