Meewerken aan een duurzaam voedselsysteem?

Je bent gedreven en je wilt wat. De wereld verbeteren bijvoorbeeld. Komt goed uit: wij ook! Fairfood werkt mee aan de overgang naar een duurzaam voedselsysteem. Kunnen we best wat hulp bij gebruiken. Hieronder vind je onze vacatures.

1 vacature(s) beschikbaar

Misschien heb je eerst een vraag?

Wat is traceerbaarheid? En wat willen jullie daarmee bereiken?

Simpel gezegd betekent traceerbaarheid dat iemand de geschiedenis van iets kan verifiëren – denk aan de herkomst van een product. Als consument koop je veelal eten dat via ingewikkelde, ondoorgrondelijke toeleveringsketens op je bord is beland. Dat is de manier waarop het voedselsysteem momenteel functioneert. Daar wil Fairfood een einde aan maken. Elk product heeft zijn eigen verhaal en dat verhaal willen we gaan vertellen. Wat ons betreft gaat dat verhaal vooral over de mensen helemaal aan het begin van onze voedselvoorzieningsketens: boeren, vissers, plukkers, fabrieksmedewerkers.

Als we producten van boer tot bord kunnen traceren, kunnen we diepgewortelde problemen aan het licht brengen. Dit is zo’n probleem: voor veel mensen achter ons eten is armoede de dagelijkse realiteit. Ons ultieme doel is om het voedselsysteem zo in te richten dat iedereen de vruchten plukt van duurzame productie. Dat begint bij traceerbaarheid.

Wat is transparantie? En wat willen jullie daarmee bereiken?

In een transparante voedselketen is voor iedereen duidelijk waar een product vandaan komt, wie aan dat product heeft meegewerkt en of mens en milieu daar niet onder geleden hebben. Voor ons is de ultieme vraag: verdient iedereen in die keten een leefbaar loon of inkomen?

Met slimme technologieën, waaronder blockchain, willen we consument en bedrijfsleven helpen om die vraag zelf te beantwoorden. Wij geloven dat transparantie uiteindelijke regel in plaats van uitzondering wordt. We gaan voor een voedselsysteem waarin iedereen de waarheid zelf kan verifiëren.

Aan welke SDG’s werkt Fairfood mee?

Na de millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn er nu de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten in 2030 een eind hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Fairfood werkt mee aan zes van de zeventien doelen: 1. Einde aan armoede, 2. Einde aan honger, 5. Vrouwen en mannen gelijk, 8. Fatsoenlijke banen en economische groei, 10. Minder ongelijkheid, 12. Duurzame consumptie en productie.

Wat is een leefbaar inkomen? En een leefbaar loon?  

Even heel simpel: met een leefbaar inkomen kan iemand een menswaardig leven leiden. In iets meer woorden: een leefbaar inkomen is de vergoeding die een zelfstandige ontvangt voor een standaard werkweek, en die voldoende is voor diegene en zijn/haar familie om zich een bepaalde levensstandaard te kunnen veroorloven. Dat houdt onder meer in dat zij voldoende voedsel en water, een dak boven het hoofd, onderwijs, gezondheidszorg, transport en kleding hebben. De vergoeding moet daarnaast voldoende zijn om wat geld achter de hand te houden als appeltje voor de dorst – spaargeld, maar ook een pensioen dus. Er wordt trouwens onderscheid gemaakt tussen ‘leefbaar loon’, dat verwijst naar mensen in dienstloon, en ‘leefbaar inkomen’, dat verwijst naar zelfstandigen, zoals de boeren achter onze koffie. Lees hier meer.

Voert Fairfood geen campagnes meer?

Fairfood is geëvolueerd; we realiseerden ons dat de grootste impact in ons voedselsysteem van binnenuit komt. Fairfood zoekt daarom de directe samenwerking op met het bedrijfsleven en helpt bedrijven nu onder meer bij het implementeren van traceerbaarheid en transparantie. De missie blijft natuurlijk hetzelfde: op naar een voedselsysteem waarin iedereen profiteert van duurzame productie. Dit betekent dat campagne voeren niet meer onze core business is. Dat neemt overigens niet weg dat je niet van ons zult horen als wij een keer geloven dat dat wel nodig is.

Alle veelgestelde vragen

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.