Verstegen: nootmuskaat op de blockchain

Verstegen Spices & Sauces en Fairfood gebruiken de blockchaintechnologie om de productieketen van nootmuskaat transparant te maken. Uiteindelijk moet de transparante keten boer en consument een grotere betrokkenheid geven. De boer verstevigt zijn of haar positie door nieuwe kennis over de keten op te doen, terwijl de consument zicht krijgt op prijsafspraken en kwaliteitsclaims. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar de hoogte van een leefbaar inkomen op de Indonesische Sangihe-eilanden, waar de nootmuskaat vandaan komt.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

Wat hebben we gedaan ?

Duurzame relaties

Door elke stap tussen boom en bord met blockchaintechnologie vast te leggen, werkt Verstegen samen met de NGO Fairfood aan een transparante en inclusieve nootmuskaatketen. Ook betrokken boeren en consumenten nemen deel aan en hebben zicht op die keten. Met een QR-code leert de consument over de herkomst van de nootmuskaat, terwijl de boer toegang krijgt tot voor hem of haar relevante informatie.

“Verstegen wil investeren in een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem, met transparante en korte ketens”, aldus Michel Driessen, CEO van Verstegen. “Door boeren actief te betrekken in de productieketen stimuleren we het ondernemerschap van die boeren. Op die manier willen we het ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk maken om boer te worden. Verstegen is een familiebedrijf en wil langetermijn-relaties aangaan met ketenpartners. Blockchain is een middel om samenwerking te verstevigen en verbeteren.”

traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark

De juiste prijs

“Met de juiste middelen kan de boer toegang krijgen tot voor hem relevante informatie als de verdere kwaliteitscontroles en prijsopbouw, waardoor hij zijn ondernemerschap kan uitbouwen”, aldus Sander de Jong, managing director van Fairfood. “Dankzij blockchaintechnologie kan er tweerichtingsverkeer ontstaan. Het product maakt een reis van boer naar consument, maar uiteindelijk willen we dat de informatie twee kanten op gaat, zodat de boer kan leren van wat er elders in de keten gebeurt.”

De positie van de boer wordt tegelijkertijd verstevigd doordat hij anoniem kan bevestigen of prijsafspraken worden nagekomen. “Andere spelers in de keten, waaronder de consument, zien het meteen als daar iets niet goed gaat”, aldus De Jong.

traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark

De beste kwaliteit

Behalve de vraag of de boer de afgesproken prijs heeft ontvangen, wordt ook de verificatie van kwaliteits- en voedselveiligheidsclaims met de blockchaintechnologie vastgelegd. Consumenten kunnen dankzij de technologie bijvoorbeeld controleren of de nootmuskaat van de door Verstegen beloofde beste kwaliteit is.

Uitbreiding

In december 2018 werd 500 kilo nootmuskaat op de blockchain gezet. Deze nootmuskaat is afkomstig van de Indonesische Sangihe-eilanden, waar deze door ruim 40 boeren verbouwd werd. De reis was vanaf dat moment live te volgen voor consumenten. De nootmuskaat lag begin 2019 bij een nog te bevestigen retailer.

Het pilotproject wordt naar verwachting uitgebouwd naar andere producten in het assortiment van Verstegen. “Het project is een eerste stap in de richting van onze ambitie om al onze ketens transparant te maken”, aldus Driessen. “Het is voor ons een kans om te zien wat de obstakels zijn en die weg te nemen.”

traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark

Leefbaar inkomen

In opdracht van Verstegen voerde Fairfood onderzoek uit naar de hoogte van een leefbaar inkomen voor de Indonesische nootmuskaatboeren. Voor het project betaalde Verstegen al een premium boven op de gebruikelijke marktprijs voor nootmuskaat. Het bedrijf wil weten of dit voldoende is en aan de hand van de uitkomst van het onderzoek, waar nodig toewerken naar de betaling van een leefbaar inkomen.

“Wij werken al jaren met een vertrouwde inkoper, maar hoe weet ik zeker dat boeren de afgesproken prijs betaald krijgen? En hoe weet ik of de boeren daaraan voldoende hebben om van rond te komen?”, aldus Driessen. “Verstegen bouwt actief aan duurzame relaties met de boeren achter onze kruiden en specerijen. Dat begint met een leefbaar inkomen, zodat zij niet alleen kunnen voorzien in alle dagelijkse behoeften, maar daarnaast kunnen investeren in het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de oogst, en uiteindelijk de toekomst van hun bedrijf, zichzelf en die van hun kinderen.”

World food day

Tijdens het gratis evenement World Food Day op zaterdag 13 oktober (2018) in ‘s Hertogenbosch, presenteerden Verstegen en Fairfood de Blockchain Experience. Daarin volgde bezoekers begeleid door video, foto en tekst het productieproces van de nootmuskaat, om meer te leren over de voordelen van blockchaintechnologie. Driessen vertelt daarnaast samen met De Jong meer over het project, tijdens een Q&A met Marijn Frank op het hoofdpodium.

  • traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark
  • traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark
  • traceer producten trace blockchain - afbeelding boer met hark

Testimonial

admin-ajax
Michel Driessen CEO at Verstegen

Wat een eerlijke en oprechte uitkomst van het project. Heel mooi wat we doen. Ik hoop dat het een mooi vervolg krijgt.

Koffiemomentje inplannen?

mariana@fairfood.org

+31 6 16557605

Meer cases

  • Blockchain

Trabocca: onderweg naar armoede-vrije koffie middels blockchain

Op hun weg naar eerlijke, armoede-vrije koffie ontdekte Trabocca het belang van transparantie en traceerbaarheid. Ze schakelden Trace in om dit te bereiken en antwoord te geven op de vraag of de boeren achter hun koffie een leefbaar inkomen verdienen.

Menno Simons

Directeur bij Trabocca

“Met Trace worden we gedwongen om meer graafwerk te doen. Dan loop je tegen realiteiten aan waar je iets aan moet doen, wat betekent dat we naar oplossingen moeten zoeken. Ik zie dit werk als onderdeel van een groter geheel. Het is de fundering waarop we een duurzamere toekomst kunnen bouwen – we belichten het totaalplaatje en maken het meetbaar.”

Bekijk deze case
  • Blockchain

De reis van een eerlijke kokosnoot

Fairfood was in 2017 een van de eerste partijen wereldwijd die een voedselproduct verkochten dat van boom tot bord op de blockchain was gelogd: 1.000 Indonesische kokosnoten.

Sander de Jong

Algemeen directeur bij Fairfood

“Door de noot te scannen kun je zien waar hij vandaan komt en wat er precies aan wie is betaald. Zo voorkomen we misbruik en kan jij zien dat de boeren een eerlijk leefbaar inkomen hebben ontvangen.”

Bekijk deze case

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.