Fairfood en de SDG’s: fatsoenlijke banen en economische groei

Opfrisser nodig? Lees hier wat de SDG’s ook alweer precies inhouden.

Nummer 8 op de lijst met 17 duurzaamheidsdoelen draait om eerlijke banen. In 2030 moet iedereen die kan werken ook de mogelijkheid hebben om te werken. Daarbij natuurlijk onder goede arbeidsomstandigheden. Het werk moet economische groei stimuleren en mag daarbij, niet onbelangrijk, het milieu niet aantasten.

Groeiende werkloosheid
Dat dit onderwerp extra aandacht verdient, blijkt uit het feit dat de wereldwijde werkloosheid toeneemt. Van 2007 tot 2012 groeide het aantal werkelozen van 170 miljoen naar 202 miljoen. Dat het ook niet niet makkelijk zal worden om dit doel in 2030 behaald te hebben, mag duidelijk zijn als je hoort dat er tussen nu en 2030 nog eens zo’n 470 miljoen extra banen nodig zijn om een groeiende wereldbevolking van werk te voorzien.

Een belangrijk onderdeel van SDG 8 is een einde aan kinderarbeid. Landen moeten zich actief gaan inzetten om dit doel al in 2025 bereikt te hebben. In augustus dit jaar nog kwam aan het licht dat bijvoorbeeld in de natuursteenindustrie veel sprake is van kinderarbeid. De Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid onderzochten verschillende Indiase steengroeves en zagen keer op keer hoe internationale arbeidsrechten geschonden werden. Veel natuursteen wordt afgenomen door de bouwsector (pleinen, openbare gebouwen) maar ook de retail (bijvoorbeeld voor keukenbladen). Daar hebben we dus allemaal mee te maken. Nederlandse importeurs van Indiaas natuursteen wilden naar aanleiding van het onderzoek vaak niet zeggen uit welke steengroeves hun steen afkomstig is. Of, misschien nog wel erger, gaven aan dit niet eens te weten. Werk aan de winkel dus.

Subdoelen
SDG nummer 8 – fatsoenlijke banen en economische groei – heeft nogal wat subdoelen. Fairfood wil aan zes daarvan een bijdrage leveren, te weten:

8.3 “Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten.”
8.4 “Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen.”
8.5 “Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.”
8.7 “Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar vormen.”
8.8 “De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.”
8.a “Verhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, ook via het verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde bijstand aan de minst ontwikkelde landen.”

Wat wij doen voor meer en eerlijker werk
Zoals we in ons manifest zeggen: wij zijn er voor de mensen die ons eten zaaien, oogsten en verwerken. SDG 8 – fatsoenlijke banen en economische groei – is dan ook belangrijk voor Fairfood. Wij willen dat iedereen de kans krijgt om te werken en daarmee om zich economisch te ontwikkelen. Uiteraard onder goede omstandigheden.

Een concreet voorbeeld van hoe we dit willen doen: samen met onze vrienden bij Moyee Coffee en de FairChain Foundation gaan wij de minst oneerlijke koffie ter wereld op de markt brengen. Deze koffie wordt van boer tot consument vastgelegd met blockchain. De koffie krijgt daardoor als het ware een digitaal paspoort mee, waarin precies te zien is waar het product allemaal geweest is en wie er hoeveel aan verdiend heeft. Dat paspoort is in het geval van onze koffie voor iedereen inzichtelijk. Daardoor wordt eventuele oneerlijke handel direct aan het licht gebracht.

Wij willen dat alle productketens van voedselproducten uiteindelijk transparanter worden. Op het moment zijn deze ketens enorm complex en allesbehalve transparant. Dat maakt dat wij bij grote Nederlandse voedselbedrijven bijvoorbeeld horen dat zij geen zicht hebben op het begin van hun productketens. De verantwoordelijk schuiven ze daarmee vaak af. Hetzelfde gebeurde bij de natuursteenbedrijven. Met een systeem als blockchain kan niemand straks nog ontkennen zijn productketens te kennen.

Meer werk in Ethiopië
Moyee doet ondertussen trouwens iets heel moois in Ethiopië. Ze creëren werkgelegenheid in Ethiopië en pompen op die manier meer geld in het land. Koffie wordt door grote koffielabels veelal in boonvorm geïmporteerd vanuit de koffieproducerende landen. Vervolgens krijgt de koffie hier in het Westen pas echt haar waarde door droog- en brandprocessen. Moyee heeft de droog- en brandprocessen en het verpakken verplaatst naar Ethiopië. Dat is toch mooi?

Meer lezen over
Blockchain ?

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.