Jaarverslag 2021: Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4: Blik vooruit

Jaarverslag 2021

DROOMFONDS

Een gul fonds van de Nationale Postcode Loterij (12,7 miljoen euro!) stelt Fairfood, Solidaridad, Cool Farm Alliance, &ranj en Rabobank in staat om te werken aan een nogal ambitieuze, prachtige droom: boeren in staat stellen klimaathelden te worden in plaats van klimaatslachtoffers. Uiteindelijk willen we dat zij de markt voor koolstofcompensatie kunnen betreden; op hun boerderij planten ze bomen die CO2 opvangen, waardoor ze zogenaamde CO2-credits kunnen verkopen aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren.

Maar er is meer. De bomen vangen niet alleen CO2 op, ze bieden ook schaduw voor andere gewassen, bieden nieuwe inkomstenbronnen (stel, de boer plant mango- of bananenbomen) en helpen de bodem gezond te houden. Bomen kunnen andere gewassen beschermen, terwijl hun wortels de grond op zijn plaats houden. Het maakt een enorm verschil of zware regenbuien – die steeds vaker voorkomen – een boerderij treffen met alleen koffiestruiken, of een boerderij met agroforestry.

Enkele van de grootse doelen van dit 5-jarige project:

0

boeren uit Latijns-Amerika en Afrika doen aan klimaatslimme landbouw

In 2044 is 19,5 miljoen ton CO2 opgevangen, gelijk aan de uitstoot van 1,5 miljoen Nederlanders in 2020.

HET VERVOLG VAN RECLAIM SUSTAINABILITY!

Als 2021 het jaar was waarin onze koffie- en cacaopilots van start gingen (zie hoofdstuk 2), dan staat 2022 in het teken van het reflecteren op en het delen van de eerste lessen van deze projecten. Bij Fairfood willen we zo bedrijven inspireren, zodat ze de inzichten gebruiken op hun weg naar transparante toeleveringsketens.

Het delen van geleerde lessen en best practices gebeurt uiteraard op basis van bewijs uit het veld.

Van de eerste bevindingen over de impact van het betalen van een prijs boven de marktprijs wordt een rapport gemaakt. Dat draagt bij aan een uitgebreide beleidsanalyse van het consortium, wat de basis vormt voor een beleidsbriefing waarin de economische, politieke en structurele belemmeringen worden onderzocht die een eerlijke verdeling van waarde aan kleine boeren in de weg staan, en oplossingen worden geïdentificeerd om deze tegen te gaan. Dit is natuurlijk maar één aspect van het werk dat we in 2022 gaan doen. Houd deze deze pagina in de gaten om de ontwikkelingen te volgen.

THE LIVING WAGE & INCOME LAB

Na een onderbreking van een jaar vanwege de pandemie, brengen we het Living Wage & Income Lab terug met een nieuw format en nieuwe onderwerpen. Het Lab is ontwikkeld in samenwerking met Hivos en wordt nu exclusief gehost door Fairfood, als onderdeel van onze missie om armoedevrije waardeketens te realiseren. Het Lab bevordert de dialoog tussen bedrijven, ngo’s, kennisinstituten en de overheid, en moedigt bedrijven aan om actief lage lonen in toeleveringsketens aan te pakken, als onderdeel van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Het komende jaar staan er drie sessies op het programma, gericht op cacao en koffie. De eerste vindt plaats in februari, onder leiding van Tony’s Chocolonely, Eosta, Fairtrade Original en OXFAM. Zij zullen delen welke acties zij zelf ondernemen.

TOTAL PRODUCE

Als je groente en fruit eet, dan heb je te maken met een bedrijf genaamd Total Produce. Deze producent en distributeur handelt in meer dan 200 soorten groenten en fruit en levert aan retailers, groothandels en foodservicebedrijven in meer dan 20 landen.

Een groot bedrijf heeft grote verantwoordelijkheden, dat ziet Total Produce ook in. Om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, gaan ze aan de slag met het verbeteren van hun transparantie. In 2021 hebben we de koppen bij elkaar gestoken om vorm te geven aan een nieuwe samenwerking. Ons startpunt: citrus uit de Oost-Kaap. Nu de nieuwe oogst in aantocht is, zul je binnenkort meer horen over onze gezamenlijke inspanning om de stem van de boeren in Zuid-Afrika te laten horen in de wereldwijde waardeketens.

EEN LEEFBAAR-INKOMEN-STUDIE VOOR ETHIOPISCHE KOFFIEBOEREN

Als onderdeel van onze samenwerking met Trabocca gaven we het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) opdracht om te onderzoeken wat de productie van koffie in de Ethiopische Guji-regio kost. Vervolgens bepalen onderzoekers van de Global Living Wage Coalition de benchmark voor leefbaar inkomen. Deze benchmark maakt gebruik van de internationaal erkende Anker-methodologie en vertelt ons wat een gemiddeld plattelandsgezin moet verdienen om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden – met voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheid, vervoer, kleding en andere essentiële benodigdheden, waaronder besparingen voor onverwachte gebeurtenissen.

Deze benchmark voor leefbaar inkomen wordt hierna algemeen toegankelijk, zodat andere bedrijven die in het gebied actief zijn er gebruik van kunnen maken. Nu Nederlandse retailers leefbare lonen willen betalen voor hun bananen en Duitsers voor al hun agrarische toeleveringsketens, hebben we misschien momentum aan onze kant en zullen benchmarks zoals deze een standaard onderdeel worden van due diligence voor de koffiesector!

ONZE THEMATISCHE FOCUS

De COVID-19-pandemie heeft boeren en mensen uit de voedselindustrie wereldwijd op veel verschillende manieren getroffen. Al bestaande problemen op het gebied van mensenrechten zijn verergerd, de groepen die het meeste risico lopen zijn nóg kwetsbaarder geworden, met meer armoedegerelateerde problemen tot gevolg. In 2022 blijven we ons inspannen om het belang van due diligence en kwalitatieve data te benadrukken, zodat de veerkracht van boeren de nieuwe norm is in wereldwijde voedselwaardeketens. We werken toe naar steeds meer transparantie in de toeleveringsketen, zodat arbeidsomstandigheden verbeterd worden en een basis wordt gelegd voor een duurzame transitie. Dankzij het Droomfonds zetten we nu ook een stap naar een gezondere planeet. Het delen van deze kennis is een belangrijk onderdeel in het realiseren van onze missie.

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.