Hoogtepunten

Hoogtepunten

Jaarverslag 2020

Op 14 mei zag onze tool Trace officieel het daglicht. Met Trace ontdekken bedrijven wie de mensen achter hun producten zijn, om uiteindelijk het antwoord te vinden op vragen als ‘hoe gaat het met die mensen?’ en ‘verdienen zij genoeg?’.

0

+ mensen vierden samen met ons de prachtige dag waarop we Trace lanceerden, met een digitaal evenement (100 mensen keken het evenement terug in hun eigen tijd)

40-50 bedrijven en organisaties gebruiken Trace voor meer transparantie en betere traceerbaarheid

0

+ andere bedrijven hebben interesse getoond in Trace en onderzoeken momenteel de gebruiksmogelijkheden

Op hun weg richting armoede-vrije koffie, besloot Trabocca Trace te gebruiken om het antwoord te vinden op de vraag of hun boeren een leefbaar inkomen verdienen.

278 boeren
namen deel aan
deze eerste pilot

Een volgend project staat op de planning voor 2021. Daarin wordt de kloof vastgesteld tussen het huidige inkomen en een leefbaar inkomen van 630 Ethiopische koffieboeren, én wordt die kloof gedicht. Simon Lévelt sluit aan en verkoopt straks deze eerste leefbaar-inkomen-koffie ooit.

In de jaren die volgden op de kokos- en koffiecampagne, hebben we in totaal met meer dan

0

bedrijven gesproken over het belang van transparantie en een leefbaar loon of inkomen

0

unieke boeren, en alle
bedrijven tussen hen en
de consumenten, zijn nu
geregistreerd op Trace

Onze webinarserie Trace Talks verwelkomde in totaal

0

live bezoekers en werd 235 keer teruggekeken

Dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen we de komende vijf jaar werken aan échte duurzaamheid in de waardeketens van koffie, cacao en thee. We voeren het programma uit met Solidaridad, TrustAfrica en Business Watch Indonesia. Samen zorgen we ervoor dat de positie van boeren en arbeiders verbetert en hun stemmen worden gehoord door overheden en bedrijven.

We zijn de Postcode Loterij eeuwig dankbaar; wederom mochten we een cheque van 500 duizend euro in ontvangst nemen, die mede mogelijk werd gemaakt door iedereen die deelneemt aan de Postcode Loterij. Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder jullie!

Na de lancering in 2019, zagen we in 2020 het aantal organisaties dat ALIGN actief draagt enorm groeien. Met partners als Fairtrade International, Rainforest Alliance het Duitse ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling groeide ALIGN in korte tijd uit tot het nummer 1 portaal voor iedereen die werk wil maken van leefbare lonen en inkomens.

0

vooraanstaande origanisaties dragen op dit moment actief bij aan de ontwikkeling van ALIGN

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.