Hoofdstuk 5: Financiële vooruitblik

Hoofdstuk 5: Financiële vooruitblik

Jaarverslag 2020

RISICO-ANALYSE

Fairfood is transparant over haar bedrijfsvoering en streeft naar de meest effectieve inzet van middelen – elke uitgegeven euro, elk gewerkt uur wordt verantwoord. Risicomanagement staat hoog in het vaandel, omdat we ons maar al te bewust zijn van het feit dat economische omstandigheden kunnen veranderen, dat politiek instabiel kan zijn en markten volatiel. De recente corona-uitbraak is reden om extra alert te zijn. Politieke besluitvorming – en beschikbare financiering – is moeilijk te voorspellen, net als de politieke krachten die partnerorganisaties beïnvloeden. Fairfood werkt samen met andere ngo’s en lobbyorganisaties Partos en MVO Platform om middels slimme lobby en advocacy politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Onze meerjarenstrategie en financieringsplan is gericht op langdurige partners en fondsen die zich bezighouden met technologische toepassingen, zoals blockchain, artificial intelligence en Internet of Things. Met stip op 1 staan de partnerschappen die we aangaan met bedrijven en organisaties die bij willen dragen aan een duurzaam voedselsysteem – zie hoofdstuk 3 voor voorbeelden van die partnerschappen.

ONS BUDGET 2021

In de jaarrekening, het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag, is te zien dat het totale inkomen voor 2020 neerkomt op € 1.059.399, wat een gezonde groei van Fairfood betekent. Het positieve financiële resultaat van € 104.116 is toegevoegd aan de Algemene Reserve, waarmee we nu een nog stevigere financiële fundering hebben. 

Hoewel we de interesse in onze tools en platforms zien toenemen, zorgde de corona-pandemie voor enige vertraging in geplande projecten, bijvoorbeeld doordat we niet internationaal konden reizen. In het nieuwe jaar zetten we er weer vaart achter en verwachten we ons inkomen dan ook weer te zien groeien ten opzichte van 2020. Die groei verwezenlijken we in de komende jaren door: 1. meerjarige publiek-private partnerschappen, 2. samenwerkingen met agri-foodbedrijven, 3. Investeringen in onze tools door licenties en bijdragen uit projecten. 

Fairfood werkt met een financieel dashboard dat elke maand wordt geüpdatet. Op die manier kunnen we projectfondsen, cashflow en andere financiën bijhouden en waar nodig bijsturen.

Terwijl we dit jaarverslag schrijven, is het merendeel van de inkomsten van 2021 al goedgekeurd door de verschillende betrokken partijen.

Download ons budget 2021

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.