Hoofdstuk 3: Strategische partnerschappen

Hoofdstuk 3: Strategische partnerschappen

Jaarverslag 2020

Postcode Loterij

Allereerst: een enorme DANK JE WEL aan de Postcode Loterij en al haar deelnemers. De Loterij steunt Fairfood al sinds 2009 met een bedrag van 500 duizend euro per jaar. We kunnen gerust zeggen dat we zonder deze steun onmogelijk hadden kunnen staan waar we nu staan. Dat geldt overigens niet alleen voor ons – de Loterij houdt er een dijk van een missie op na: tenminste 40 procent van haar opbrengsten steekt zij in organisaties die van deze wereld een betere plek maken als het gaat om milieu, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking.

GIZ

De relatie tussen Fairfood en GIZ kwam tot stand op Bonn Living Wage Income 2019, een kennisuitwisselingsevenement van GIZ. We waren daar uitgenodigd om vanuit ons Living Wage Lab deel te nemen aan de gesprekken waarin de deelnemers onderzochten hoe we wereldwijde armoede kunnen aanpakken vanuit het gedachtegoed van een leefbaar inkomen.

De relatie kwam verder tot bloei toen deelnemers aan het Living Wage Lab, waaronder Unilever en Albert Heijn, behoefte bleken te hebben aan een hulpmiddel om het complexe onderwerp van leefbare lonen en inkomens behapbaar te maken. Er zijn veel experts, organisaties, methodes en tools die zeggen te helpen, maar de beoogde gebruikers zeiden door de bomen het bos niet meer te zien. 

Fairfood en Hivos, de oprichters van het Living Wage Lab, doken daarom achter de tekentafel, en zodra er een prototype voor ALIGN lag, werd er een voorstel gedaan aan GIZ, die zich daarop aansloot als geldschieter en hoofdverantwoordelijke voor de daadwerkelijke ontwikkeling. De rest is geschiedenis.

De experts achter ALIGN

In oktober 2020 is er een Memorandum of Understanding opgesteld tussen Fairfood, het Duitse ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ), GIZ, the Global Living Wage Coalition, Hivos, IDH – the Sustainable Trade Initiative, the Living Income Community of Practice, Rainforest Alliance en Fairtrade International. Een mooi rijtje partners die samen een enorme berg kennis hebben liggen, die ze in ALIGN steken. Daarmee kunnen we rustig stellen dat ALIGN het nummer 1 portaal is voor iedereen die werk wil maken van leefbare lonen en inkomens.

Solidaridad

Het zat er gezien onze werkzaamheden eigenlijk wel een beetje aan te komen, maar vorig jaar hebben we het officieel gemaakt: Solidaridad en Fairfood gaan de komende jaren als partners door het leven. Dat doet we binnen het subsidieprogramma Power of Voices van het ministerie van Buitenlandse Zaken, met ons 5-jarige programma RECLAIM Sustainability! Daarbij sloten trouwens ook partners Trust Africa en Business Watch Indonesia aan, voor de spreekwoordelijke laarzen in de modder. Samen gaan we werken aan daadwerkelijk inclusieve duurzaamheid in internationale productketens, wat zoveel betekent als dat boeren, vissers, plukkers en fabrieksmedewerkers óók van zich kunnen laten horen als het hun eigen rechten aangaat. Lees meer in hoofdstuk 4!

“Ik ben er trots op dat we zo’n sterk consortium gebouwd hebben, met organisaties die hun wortels hebben in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen zullen we werken aan inclusieve en duurzame productieketens. Mijn ambitie: een enorme stap vooruitzetten richting een wereld waarin we het normaal vinden om oog te hebben voor de behoeften van boeren en werknemers aan het begin van internationale waardeketens.”

Heske Verburg, Directeur Solidaridad Europa

“De pandemie vergroot bestaande ongelijkheden in voedselproductieketens. Hoewel we voor ons dagelijkse kostje in grote mate afhankelijk zijn van boeren, plukkers, vissers en fabrieksmedewerkers, hebben precies die mensen een enorm kwetsbare positie. We blijven optimistisch, want we zien ook dat de wereld zich steeds meer klaarmaakt om dingen te verbeteren nu we op een gezamenlijk dieptepunt zitten. Met een groeiend bewustzijn voor het belang van duurzaamheid van iedereen die betrokken is bij globale waardeketens  – consumenten, overheden en de private sector – kunnen we daadwerkelijk verandering teweegbrengen. Dit programma haakt in op dit momentum, en zet slimme innovatie in om een tijdperk in te luiden van écht inclusieve ketens, waarin boeren en werknemers hun rechtmatige stem terug krijgen.”

Sander de Jong, directeur Fairfood

Ministerie van Buitenlandse Zaken

De lancering van RECLAIM Sustainability!, betekent ook de lancering van een samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen hun subsidieprogramma Power of Voices, waar RECLAIM Sustainability! onder valt, is het ministerie meer dan een geldschieten; ze vervullen een actieve rol als strategisch partner die meedenkt met het werk dat wij doen. Wij kijken enorm uit naar deze samenwerking!

Hivos

Aan al het moois komt een einde. In 2020 hebben we onze samenwerking met Hivos afgerond, die toch maar mooi sinds 2015 liep. Die samenwerking leidde onder meer tot het succesvolle Living Wage Lab, en later tot de lancering van onze tool ALIGN. Een reorganisatie bij Hivos maakt dat de focus bij de ngo nu ligt op mensenrechten, gendergelijkheid en het klimaat, en iets minder op agrifood. We wensen Hivos het allerbeste met de aangescherpte, krachtige missie!

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.