Hoofdstuk 1: Over Fairfood

Hoofdstuk 1: Over Fairfood

Jaarverslag 2020

MISSIE, VISIE

ONZE VISIE

Bij Fairfood werken we aan een wereld waarin we allemaal kunnen genieten van echt goed eten. Goed betekent volgens ons dat de waarde van een product eerlijk wordt verdeeld over de keten – dat iedereen krijgt waar zij of hij recht op heeft. Goed betekent ook dat het eten verantwoord is verbouwd, met oog voor mens, milieu en dier. Eten waar iedereen beter van wordt dus. Zo simpel is het.

ONZE MISSIE

We bieden innovatieve oplossingen waarmee agrifood-bedrijven hun handelspraktijken kunnen verbeteren. Uiteindelijk willen we dat al die bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die oplossingen zijn in beginsel open, toegankelijk en inclusief, en gaan de wereld achter ons eten democratiseren. Het gaat ons erom dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk een stem hebben en die kunnen laten gelden – van boer tot retailer tot consument. Zo werken we aan de welvaart van boeren, plukkers, vissers en fabrieksmedewerkers. We bouwen aan samenwerkingen zodat we met z’n allen de overgang naar een duurzaam voedselsysteem kunnen versnellen.

Fairfood werkt mee aan zes SDG’s: 1. Einde aan armoede, 2. Einde aan honger, 5. Vrouwen en mannen gelijk, 8. Fatsoenlijke banen en economische groei, 10. Minder ongelijkheid, 12. Duurzame consumptie en productie.

Fairfood en de SDG’s

Fairfood werkt mee aan zes SDG’s: 1. Einde aan armoede, 2. Einde aan honger, 5. Vrouwen en mannen gelijk, 8. Fatsoenlijke banen en economische groei, 10. Minder ongelijkheid, 12. Duurzame consumptie en productie.

ONZE STRATEGIE: EEN NIEUWE BENADERING

In 2020 vierden we onze 20e verjaardag. Dit was ook het jaar waarin we ons strategische plan voor de periode 2020-2023 in gebruik namen. Hoewel we 20 jaar geleden als campagne-organisatie het daglicht zagen, werd het tijd voor een andere strategische aanpak. Eentje met een focus op innovatie. Vandaag de dag identificeren we niet alleen de problemen achter ons eten, maar werken we actief aan innovatieve oplossingen die die problemen bij de wortel aanpakken. 

Voorbij de campagnes dus. Onze strategie werd daarmee pragmatischer en constructiever. We focussen ons op de verschillende partijen die betrokken zijn bij de productie en consumptie van ons eten; we bouwen inclusieve oplossingen die bijdragen aan meer welvaart voor de mensen aan het begin van de productieketens, werken samen met de private sector om hun handelspraktijken te verbeteren en blijven helemaal aan de andere kant van de lijn – bij de consument – werken aan meer bewustzijn door het eerlijke verhaal te vertellen.

Technologie als katalysator voor het grotere goed, terwijl we onverminderd blijven werken aan de missie die we onszelf op dag 1 stelden: een wereld waarin iedereen kan genieten van echt goed eten.

TEAM

Hedwig Bruggeman

Hedwig Bruggeman

Raad van Toezicht

Maxine Tillij

Maxine Tillij

Raad van Toezicht

Luiza Toledo

Luiza Toledo

Stagiaire marketing en communicatie

Midhun P Jayan

Midhun P Jayan

Architect frontend

Mariana Broitman

Mariana Broitman

Onderzoeks & communicatie-assistent

Ontmoet onze ster Mariana: ze helpt onze communicatie activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Ook doet ze onderzoek naar het leefbaar loon en inkomen in verschillende landen.

Derek Hardwick

Derek Hardwick

Producteigenaar Trace

We zijn nogal trots op onze transparantietool Trace, en daarmee ook op producteigenaar Derek.

Channa Brunt

Channa Brunt

Hoofd marketing en communicatie

Ze noemen Channa ook wel het geweten van Fairfood. Vertelt in die hoedanigheid het eerlijke, transparante verhaal van Fairfood.

Sander de Jong

Sander de Jong

Directeur

De visionair, de inspirator, de directeur.

Wiard Gorter

Wiard Gorter

Raad van Toezicht

Jolande Sap

Jolande Sap

Voorzitter Raad van Toezicht

Photography Edwin Weers

Amruthesh KS

Amruthesh KS

Senior backend-ontwikkelaar

Adaku Omidosu

Adaku Omidosu

Manager innovatie en partnerschappen

Een shout-out voor de bijzonder begaafde mensen bij CIED, die onze wildste tech-dromen toch maar mooi waarmaken: Akash Mathew, Anto Varghese, Sankaran Namboodiri, Sreenath T M, Gogul Chalil Vengara, Adarsh V, Tanneru Sai Ganesh, Jayesh J, Gopika M, Sudeesh. Met speciale dank aan Jessie Breslau, Mariana Broitman, Aswini Harinath, Viënca Simmons en Laura Turqueto. Zonder deze getalenteerde en toegewijde vrijwilligers en stagiaires zou 2020 niet hetzelfde zijn geweest.

RAAD VAN TOEZICHT EN ADVIES

De Raad van Toezicht houdt een oogje in het zeil bij het management en bij financiële kwesties, houdt de implementatie van jaarplannen in de gaten en is kritisch op de werkmethoden van team Fairfood. De leden van deze raad bieden waar nodig begeleiding en delen hun expertise als het gaat om juridische kwesties, accounting, marketing, digitalisatie, management en strategische vraagstukken. Ook de eigen activiteiten worden van tijd tot tijd geëvalueerd, om deze als dat nodig blijkt aan te passen. De Raad komt vier keer per jaar samen, om daarbij in elk geval één keer flink de diepte in te gaan op specifieke thema’s, zoals impactmanagement en integriteit. De leden doen dit werk onbezoldigd.

Het management overhandigd de Raad elk kwartaal een rapport met daarin alle benodigde informatie over financiën, vooruitgang met betrekking tot onze missie en andere ontwikkelingen. De Raad is verantwoordelijk voor het aanstellen van de directeur – in ons geval Sander de Jong – en voor het beoordelen van zijn werkzaamheden. Elk jaar voeren ze met Sander een beoordelingsgesprek.

Een lid van de Raad van Toezicht wordt aangewezen voor een periode van drie jaar. Die periode mag verlengd worden tot maximaal negen jaar. De Raad wijst zelf een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris aan. Op dit moment zijn dit onze leden: Jolande Sap, Maxine Tillij, Hedwig Bruggeman, Pieter Goudswaard en Peter van der Linde. 

Onze Raad van Advies bestaat uit een groep mensen met elk een heel andere expertise. Waar nodig kunnen we van hen op aan voor advies over bijvoorbeeld marketing, management, financiën, internationale ontwikkelingen en lobby. Dit zijn de experts in onze Raad van Advies: Guus Loomans, Pierre-Louis van Hedel, Gerrit Bruggeman, Niels Penninx en Martijn Smelt.

INCLUSIE EN INTEGRITEIT

Het is eigenlijk heel simpel: als wij ons werk een beetje behoorlijk willen doen, dan hebben we daar verschillende perspectieven bij nodig. We kunnen alleen slagen in onze missie als we de waarde ‘inclusiviteit’ aan de kern van onze werkzaamheden houden. Diversiteit en inclusie in ons team, dagelijkse werk en oplossingen is daar geen keuze, maar essentieel.

Fairfood maakt actief werk van het bewaken en verbeteren van de interne integriteit en gelijkheid. We hebben daarvoor een Gedragscode Integriteit opgesteld. Daarbij hebben we een integriteitsofficier en interne en externe vertrouwenspersonen aangewezen. Samen zorgen we ervoor dat de integriteit van Fairfood als een paal boven water staat, ook als we de komende jaren serieus gaan groeien.

Fairfood is lid van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Daarmee houden we ons ook aan de gedragscode van Partos. Die hebben we uitgebreid en toegespitst op onze eigen waarden: inclusief, vreedzaam, rechtvaardig, duurzaam en compassievol. Die waarden geven richting aan ons werk en zijn bepalend voor de werksfeer.           

We stellen onszelf voortdurend vragen als: doen wij recht aan de personen en organisaties waarmee wij werken? Maar ook binnen onze eigen organisatie: wanneer noemen we iets onrecht? En wat doen wij bij zulk onrecht? We denken aan machtsmisbruik, financiële schendingen en interpersoonlijke schendingen. Het begint bij preventie: wat kan je doen om misstanden te voorkomen? Bij vastgesteld overschrijdend gedrag gaan we over tot melding, zorgvuldig onderzoek, eventuele sancties en zorgmaatregelen voor de gedupeerde(n).

Onze gedragscode Integriteit geldt voor iedereen die voor Fairfood werkt. Als werknemer, stagiair, vrijwilliger, ingehuurde consultant of uitzendkracht, of lid van de Raad van Toezicht of Advies.

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.