Reclaim Sustainability: It’s time to make farmers’ voices heard

Dankzij financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen we de komende vijf jaar werken aan échte duurzaamheid in de waardeketens van koffie, cacao en thee. We voeren het Reclaim Sustainability programma uit met Solidaridad, TrustAfrica en Business Watch Indonesia. Samen zorgen we ervoor dat de positie van boeren en arbeiders verbetert en hun stemmen worden gehoord door overheden en bedrijven.

“Het blijft een uitdaging om gemeenschappen te bereiken en te betrekken bij duurzaamheidinitiatieven.”                                                                       

Veronika Ratri, Business Watch Indonesia

De afgelopen jaren is ‘duurzaam’ een modewoord geworden dat veelvuldig wordt gebruikt in marketing, de media en binnen ketens zelf. Desondanks heeft deze belangstelling voor duurzaamheid bestaande armoede onvoldoende verminderd en milieuvervuiling geen halt toegeroepen.”

De meeste producten die wij in de winkel kopen, zijn gemaakt door mensen die in armoede leven. Grondstoffen worden zelden duurzaam gebruikt, het maatschappelijk middenveld krijgt weinig ruimte en miljoenen producenten werken onder slechte omstandigheden. Boeren, mijnwerkers en arbeiders spelen een sleutelrol in het oplossen van mondiale uitdagingen zoals armoede en klimaatverandering. Toch wordt er door bedrijven en overheden nauwelijks naar hen geluisterd. De coronacrisis verslechtert de situatie van miljoenen mensen nog meer.

“De pandemie vergroot bestaande ongelijkheden in voedselproductieketens. We blijven optimistisch, want we zien dat de wereld zich steeds meer klaarmaakt om dingen te verbeteren nu we op een gezamenlijk dieptepunt zitten.”

Sander de Jong, directeur Fairfood

Grootste verandering

De urgentie is groot. Het klimaat verandert in rap tempo en de wereldwijde ongelijkheid groeit. We moeten op zoek naar manieren om beter uit de coronacrisis te komen, en grootse verandering van systemen is daarbij noodzakelijk.

Met het Reclaim Sustainability-programma dat we samen met onze partners uitvoeren, bouwen we aan waardeketens die werkelijk duurzaam en inclusief zijn. Waarin rekening wordt gehouden met de rechten en de belangen van boeren, arbeiders, mijnwerkers en burgers bij besluitvorming door bedrijven en overheden.

We richten ons op een aantal kernthema’s. Tijdens het werken aan deze thema’s houden we gender en inclusiviteit in het oog.

 • duurzaam gebruik van grondstoffen
 • goed werk
 • eerlijke waardedistributie
 • duurzame consumptie

Binnen ons consortium werken negen partners aan deze gezamenlijke doelstellingen waaronder TrustAfrica, Business Watch Indonesia, Fairfood en de Solidaridad-netwerkleden in West-Afrika, Zuid-Afrika, Oost & Centraal Afrika, Azië, Latijns-Amerika, en Europa. Aangezien Solidaridad een netwerk is, worden de verschillende leden als individuele partners gerekend. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is eveneens een strategisch partner en stelt €53,7 miljoen beschikbaar .

“Ik ben er trots op dat we zo’n sterk consortium gebouwd hebben, met organisaties die hun wortels hebben in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Samen zullen we werken aan inclusieve en duurzame productieketens.”

Heske Verburg, Solidaridad Europe

Wereldwijde impact

Het Reclaim Sustainability!-programma zal uitgevoerd worden in zeventien landen, verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Europa ligt de nadruk op het verdedigen van de belangen van boeren, mijnwerkers en arbeiders. We werken in de productieketens van cacao, koffie, thee, palmolie, katoen, textiel en goud en schenken daarnaast aandacht aan lokale voedselsystemen in Afrika. Samenwerking op alle niveaus is noodzakelijk om diepgaande verandering teweeg te brengen; een verantwoordelijke bedrijfsleven, een bloeiende en sterke maatschappelijk middenveld en een ondersteunende overheid.                                                  

“We werken met een ‘4P model’ waardoor we de belangen van verschillende partijen in de gaten houden: die van de Publieke sector, de Private sector, Personen en Plekken en landschappen.”

Rachel Wanyoike, Solidaridad Oost- en Centraal-Afrika
Theory of Change, met de drie strategische lijnen

We zullen via drie strategische lijnen werken aan echte duurzaamheid:

 • Het versnellen van oplossingen die de status quo doorbreken. We versterken de onderhandelingspositie van boeren en arbeiders in de productieketen met innovaties. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe digitale hulpmiddelen en eigendomsmodellen.
 • Het beïnvloeden van beleid en het onder de aandacht brengen van oplossingen voor sociale- en milieuproblemen in productieketens.
 • De invloed van burgers versterken door burgers individueel of via organisaties te mobiliseren, te activeren en te betrekken. Zo veranderen we normen en waarden en beïnvloeden we beleidsagenda’s.

“Dit programma is voor ons een unieke kans om eerlijkere productieketens in Zuid-Afrika te bouwen. De kleinschalige boeren die deelnemen aan het programma zullen profiteren van meer duurzame werkwijzen.”

Mandla Nkomo, Solidaridad Zuid-Afrika
A farmer working the field in Mozambique. Photo credits: Michel Boulogne

“The most exciting thing about this programme for us at TrustAfrica is its great transformative potential. In the next five years, we should be seeing greater equity in the value chains that the programme is working on, to attain sustainable decent working conditions and living wages for all, fair value and economic justice. It is also about farmers and workers, women and men having a greater say and choice in how our economies work, and in redressing North-South imbalances and inequalities as we accelerate structural transformation and value addition in the South.”

Ebrima Sall, TrustAfrica

Samenwerkingsverband met ambitie

Het belangrijkste doel van ons programma is het zorgen voor echte verandering in de waardeketen van de geselecteerde producten en regio’s. In 2025 willen we het volgende bereikt hebben:

 • 35 inclusieve regelgevingskaders zijn ontwikkeld, verbeterd en geïmplementeerd in 14 landen. Deze kaders reguleren eerlijke verdeling, eerlijke en gelijke toegang tot invoer, land en grondstoffen en acceptabele werkomstandigheden en kinderarbeid;
 • 16 nieuwe beleidsstukken in de private sector over goed werk en kinderarbeid, eerlijke waardeverdeling, grondstoffenbeheer en inclusie van vrouwen;
 • Tenminste 100 lokale en internationale bedrijven gaan de transparantie in hun waardeketen verbeteren;
 • 20 innovatieve en inclusieve technologieën zijn samen met partners ontworpen en geïmplementeerd om toegang tot innovatieve oplossingen en optimale werkwijzen te versterken;
 • 100 lokale dialogen tussen belanghebbenden zijn begonnen en versterkt om het maatschappelijk middenveld en haar agenda te betrekken bij publieke- en private beleidsmakers;
 • 100 miljoen burgers in Europa, Afrika en Azië zijn zich bewuster van het belang van goede arbeidsomstandigheden en duurzame productie.
 • De capaciteit van 200 maatschappelijke organisaties in 17 landen is versterkt. Zij zijn bijvoorbeeld beter in staat om het resultaat van hun werk te meten en in contact te komen met beleidsmakers.

“De komende jaren bereiken we in onze regio miljoenen boeren en arbeiders in de thee-, palmolie-, katoen- en textielketens.”

Prashant Pastore, Solidaridad Azië

“De komende vijf jaar zorgen we voor betere arbeidsomstandigheden, leefbare lonen, een eerlijkere verdeling van waarde en economische rechtvaardigheid. Boeren, mijnwerkers en arbeiders moeten meer inspraak krijgen in hoe onze economie is georganiseerd.”

Ebrima Sall, TrustAfrica

                                                           

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.