Rapport: de potentie van blockchain voor agrifood

Fairfood houdt zich inmiddels een kleine drie jaar bezig met de ontwikkelingen van de blockchaintechnologie voor de agrifood-sector. We zijn de enigen niet. In een nieuw rapport onderzoeken we samen met Wageningen Centre for Development Innovation waar de technologie nu staat en wat de potentie is voor de agrifood-sector in landen met een laag en gemiddeld inkomen (LMICs). Te downloaden via de knop hieronder!

In gesprek met onder meer Ad Rietberg (directeur Agri-wallet) en Rene Oostewechel (Expert Postharvest Technology, WUR/FBR), en aan de hand van cases als Albert Heijn’s sinaasappelen en AgUnity hebben we de balans opgemaakt. Blockchaintechnologie kan voor boeren de toegang tot financiering vergemakkelijken, maakt rechtstreekse betalingen aan actoren in de keten mogelijk en kan mede daardoor de transactiekosten van geldoverdracht naar LMICs verlagen.

Waar geïnterviewden het ook over eens waren, is dat blockchain de mate van vertrouwen binnen de keten kan doen toenemen in landen waar de markt minder georganiseerd en gereguleerd is. Misschien wel een van de mooiste beloftes is een toenemende macht voor de allereerste schakel van veel van onze voedselketens: de boer. “Blockchainoplossingen kunnen de transparantie in toeleveringsketens vergroten, wat uiteindelijk kan leiden tot meer bewustzijn rondom de omstandigheden waaronder de producenten en landarbeiders leven en werken, en zo tot meer macht voor de boer.”

Aan de analyse voor LMICs gaat een crash course blockchain vooraf, waarmee dit rapport eigenlijk voor iedereen een must read is.

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.