Living Wage Lab, sessie #9: purchasing practices

Het Living Wage Lab is een inmiddels bijna twee jaar oud initiatief van Hivos en Fairfood. Het lab wil bedrijven in de agrofoodsector helpen bij het vinden van oplossingen voor het betalen van een leefbaar loon in hun toeleveringsketens. Omdat het probleem rondom lage lonen vaak niet door de agrofoodbedrijven alleen kan worden opgelost, brengt het LWL iedereen samen: de overheid, vakbonden, producenten, retailers, NGO’s, certificeerders en onderzoekers. Het Lab volgt de aanpak van het ‘change lab’: een sociaal innovatieproces waarin stakeholders samenwerken aan een complex probleem. Oplossingen worden gevonden in nieuwe technologieën, nieuw beleid, nieuwe businessmodellen en andere vormen van samenwerken. Ideeën worden getest, combinaties uitgeprobeerd en samen komen we tot prototypes om het leefbaarloon-vraagstuk aan te pakken.

Vorige week donderdag kwamen de partners samen voor sessie #9. Patrick Belser, coördinator van de Wage Group van de International Labour Organisation (ILO) trapte de sessie af met een presentatie van de bevindingen van het recentelijk uitgebrachte Purchasing practices in global supply chains, dat ILO in samenwerking met Ethical Trading Initiatives (ETIs) uitbracht. Aan het onderzoek namen 1454 leveranciers uit 87 landen deel. Het rapport onderscheidt vijf handelspraktijken die invloed kunnen hebben op lokale inkomens en werkomstandigheden: contractclausules, technische specificaties, de plaatsing van orders en doorlooptijden, het stellen van eisen aan sociale standaarden en de invloed van marktmacht op prijzen. Een bijzonder waardevolle bijdrage van het rapport is het feit dat het het bewijs levert voor het verband tussen een goed inkoopbeleid en hogere inkomens.

Zoals gebruikelijk in een LWL-sessie, werd door de verschillende deelnemers naar raakvlakken gezocht door het uitvoeren van persoonlijke en groepsoefeningen. Onderzocht werd wat je was als individu kunt doen om inkoopbeleid te verbeteren, om vervolgens hoe een samenwerking tussen verschillende stakeholders hiertoe kan leiden en wat het LWL hierin kan betekenen. Een belangrijke conclusie was dat er onder de labpartners nog belangrijke kennis ontbreekt als het aankomt op het verbeteren van methodes. Goede voorbeelden en praktische richtlijnen voor hoe een huidig beleid geanalyseerd kan worden, zijn wenselijk. Een andere conclusie was dat duurzaamheidsstandaarden van toepassing moeten zijn op alle partijen die bij een productketen betrokken zijn, waar ze nu vooral gelden voor leveranciers.

Als follow-up van deze sessie wil het LWL volgend jaar een workshop organiseren over het doorvoeren van een goed inkoopbeleid.

Meer informatie over het Living Wage Lab vind je op deze website.

Meer lezen over
Blockchain ?

It seems you also care about the people behind our food.

Stay up-to-date on socio-economic progress in our food system with Fairfood's bi-monthly newsletter!

Stay up-to-date on socio-economic progress in the global food system through our bi-monthly newsletter.